News
Home News About Links Contact

Monatsprogramm Juli 2019- Mittwoch, o3. Juli, 16.ooh - 19.ooh,
Medialab
"lasst Euch überraschen"


- Donnerstag, o4. Juli, 16.ooh - 18.ooh,
Do it yourself*
"Salzteig"


- Mittwoch, 1o. Juli, 16.ooh - 19.ooh,
Medialab
"lasst Euch überraschen"


- Donnerstag, 11. Juli, 16.ooh - 18.ooh,
Do it yourself*
"Work with Kork"


- Mittwoch, 17. Juli, 16.ooh - 19.ooh,
Medialab
"lasst Euch überraschen"


- Donnerstag, 18. Juli, 16.ooh - 18.ooh,
Do it yourself*
"Plastic Planters"

- Mittwoch, 24. Juli, 16.ooh - 19.ooh,
Medialab
"lasst Euch überraschen"


- Donnerstag, 25. Juli, 16.ooh - 18.ooh,
Do it yourself*
"Eistüten-Girlanden"
- Mittwoch, 31. Juli, 16.ooh - 19.ooh,
Medialab
"lasst Euch überraschen"

*   "Die erste Bastelei ist frei, zahlen musst Du erst ab zwei (50Cent)" 
© 2011-2019 Jugendhaus Tamm